24apríl2019

Nachádzaš sa tu: Verejné obstarávanie (VO) Výzvy a ostatné zákazky Oznámenie o zadaní zákazky - informačný systém- www.rcba.sk - na základe autorstva fy ZanIT s.r.o., Devínska cesta 999/15A, 841 04 Bratislava

Verejné obstarávanie, úvod

Regionálne cesty Bratislava a.s. ako verejný obstarávateľ na základe zákona č. 25/2006 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre svoje potreby zabezpečuje:

- verejné obstarávanie na dodanie tovarov
- verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác
- verejné obstarávanie na poskytnutie služieb

 

Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.

Oznámenie o zadaní zákazky - informačný systém- www.rcba.sk - na základe autorstva fy ZanIT s.r.o., Devínska cesta 999/15A, 841 04 Bratislava

.

.