21január2019

Register zmlúv (do 30.6.13)

Zverejnené Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana  
30.05.2013  16/2013 Zmluva o dielo  EUROVIA SK a.s., Košice 
24.05.2013  15/2013 Zmluva o dielo  Hydroservice s.r.o., Bratislava 
27.04.2013  31/2012-2 Zmluva o dielo  EUROVIA SK a.s., Košice 
22.04.2013  13/2013 Dodatok č.2 k zmluve o kontokorentnom úvere zo dňa 08.12.2011  Tatra banka, a.s., Bratislava 
22.04.2013  12/13 Dodatok č.1 ku zmluve o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 01.12.2011  Tatra banka, a.s., Bratislava 
18.04.2013  7/13 Zmluva o dielo  HYDROSERVICE s.r.o., Zlaté Moravce 
15.04.2013  11/13 Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vl. práv  LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica 
15.04.2013  10/13 Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vl. práv  LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica 
15.04.2013  9/13 Zmluva na dodanie služby  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 
10.04.2013  8/13 Dodatok k zmluve 1/2006 o prenájme pozemku  SPOTLIGHT, s.r.o., Bratislava 
09.04.2013  6/13 Kúpna zmluva na dodanie tovaru  Helvet , s.r.o., Považská Bystrica 
09.04.2013  5/13 Zmluva o dodávke tovaru  IMM PLUS s.r.o., Bratislava 
09.04.2013  4/13 Zmluva o poskytnutí služby  IMM PLUS s.r.o.,Bratislava 
18.03.2013  3/13 Dodatok č. 8/2013 k zmluve o nájme pozemku č. ZML/279/2010  Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava 
14.03.2013  50/2012 Dodatok kúpnej zmluvy č. 50/2012 na dodanie tovaru  N-POWER, s.r.o., Bratislava 
27.02.2013  2/13 Zmluva na poskytnutie služieb údržby zelene  Tech.služby A.S.A.s.r.o.BA, RAKI s.r.o.BA 
02.01.2013  53/2012 Zmluva o podnájme  I.P.R., spol. s r.o. 
31.12.2012  62/2012 Dodatok Ponuka E. Výhoda  Západoslov. energetika, Bratislava 
18.12.2012  50/2012 Kúpna zmluva na dodanie tovaru  N-POWER, s.r.o., Banská Bystrica 
18.12.2012  51/2012 Kúpna zmluva na dodanie tovaru  Kestler s.r.o., Bratislava 
23.11.2012  49/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o kontokor. úvere  Tatra banka, a.s., Bratislava 
20.11.2012  47/2012 Kúpna zmluva  MB SERVIS s.r.o, Moravany nad Váhom 
09.11.2012  45/2012 Dodatok č. 1  UZMA s.r.o., Bratislava 
01.11.2012  46/2012 Zmluva o výpožičke  MDV a RR SR, Bratislava 
01.11.2012  38/2012 Zmluva o dielo  Jaroslav Kvaššay s.r.o.,Bratislava 
01.11.2012  37/2012 Zmluva o dielo  Miroslav Kopiar- KOVEL, Závod 
01.11.2012  36/2012 Zmluva o dielo  Agropartner s.r.o., Plavecké Podhradie 
26.10.2012  31/2012-1 Zmluva o dielo  EUROVIA SK a.s., Košice 
26.10.2012  44/2012 Zmluva o vykonaní auditu  Ing. Filová, Bratislava 
26.10.2012  43/2012 Zmluva o dielo, Dodatok č.1  EUROVIA SK , a.s.,Košice 
26.10.2012  42/2012 Zmluva o dielo  EUROVIA SK, Košice 
26.10.2012  41/2012 Zmluva na poskytnutie služieb zimnej údržby  I.P.R. S.r.o., Bratislava 
19.10.2012  40/2012 Zmluva  Jozef Kvaššay-živnostník, Považská Bystrica 
19.10.2012  39/2012 Zmluva o dielo  ARDOS AZ a.s. Bratislava 
19.10.2012  33/2012 Zmluva na dodanie služby  METAL -ECO SERVIS s.r.o., Pezinok 
10.10.2012  35/2012 Nájomná zmluva  Slovanet, Bratislava 
10.10.2012  34/2012 Zmluva o poskytovaní verejných kom. služieb  BQN s.r.o. Bratislava
17.09.2012  30/2012 Podnájomná zmluva  BaM,s.r.o.,Stupava 
17.09.2012  31/2012 Zmluva o dielo  EUROVIA SK, a.s., Košice 
28.07.2012  28/2012 Zmluva o dielo  EUROVIA SK ,a.s.,Košice 
23.07.2012  27/2012 Kúpna zmluva  KOBIT-SK, s.r.o.Dolný Kubín 
19.07.2012  29/2012 Zmluva o poskytnutí služby  IMM PLUS, s.r.o., Bratislava 
17.07.2012  26/2012 Kúpna zmluva  KOBIT-SK, s.r.o., Dolný Kubín 
29.06.2012  24/2012 Dodávka pohonných hmôt - letnej a zimnej nafty  Capital Industrial a.s. Bratislava 
22.06.2012  23/2012 Zmluva o dielo  EUROVIA SK , Košice 
22.06.2012  22/2012 Zmluva o dodávke a poskytovaní tovaru  ARDOS AZ a.s., Bratislava 
18.06.2012  21/2012 Kúpna zmluva  DOPRA-VIA,a.s.,Bratislava 
18.06.2012  19/2012 Zmluva o dielo  EUROVIA SK , a.s.,Bratislava 
05.06.2012  25/2012 Zmluva o poskytnutí služieb  Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Nitra 
30.05.2012  20/2012 Zmluva o dielo  Comfing, spol.s.r.o.,Bratislava 
30.05.2012  18/2012 Zmluva o dielo  Comfing, spol.s.r.o., Bratislava 
03.05.2012  17/2012 Dodatok č. 7/2012 k zmluve o nájme pozemku č. ZML/279/2010  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava 
03.05.2012  16/2012 Zmluva o dielo  PAS Zábŕeh na Morave a.s. 
03.05.2012  14/2012 Nájomná zmluva  Ladislav Meszáros, Jelka 
20.04.2012  12/2012 Kúpna zmluva  MB SERVIS s.r.o., Moravany nad Váhom 
20.04.2012  11/2012 Kúpna zmluva  MB SERVIS s.r.o., Moravany nad Váhom 
20.04.2012  10/2012 Kúpna zmluva  MB SERVIS s.r.o.,Moravany nad Váhom 
16.04.2012  9/2012 Licenčná zmluva  Compeko, spol,s.r.o. 
21.03.2012  8/2012 Zmluva o dielo  DOPRA-VIA a.s.,Bratislava 
21.03.2012  99/2011 Zmluva o dod. pitnej vody  BVSa.s., Bratislava 
08.03.2012  7/2012 Zmluva o dielo  PSK- BAĆA, Bratislava 
08.03.2012  6/2012 Zmluva o dielo  PSK- BAĆA, Bratislava 
14.02.2012  1/2012 Zmluva o dielo  Skanska SK a.s.,Bratislava 
09.02.2012  2/2012 Kúpna zmluva  Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Nitra 
18.01.2012  97/2011 Zmluva o dod. pitnej vody  BVS a.s., Bratislava 
18.01.2012  96/2011 Zmluva o dod. pitnej vody  BVS a.s., Bratislava 
09.01.2012  95/2011 Zmluva  Jozef Kvaššay, Považská Bystrica 
15.12.2011  93/2011 Kúpna zmluva  Ferdinand Vrabec, Malacky 
15.12.2011  92/2011 Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam  Tatra banka, a.s.,Bratislava 
12.12.2011  90/2011 Zmluva o kontokorentnom úvere  Tatra banka, a.s. Bratislava 
12.12.2011  90/2011 Všeob. úverové podmienky k zmluve č 90/2011  Tatra banka, a.s. Bratislava 
06.12.2011  88/2011 Rámcová dohoda  Uniasfalt s.r.o.Šelpice 
06.12.2011  89/2011 Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb  Final- CD Bratislava spol. s.r.o. 
25.08.2011  79/2011 Zmluva o dielo  INGEO-ighp,s.r.o., Žilina 
25.08.2011  82/2011 Zmluva o dielo  TERRATEST s.r.o., Bratislava 
25.08.2011  83/2011 Zmluva o dielo  TERRATEST s.r.o., Bratislava 
25.08.2011  84/2011 Servisná zmluva  ARDOS AZ a.s., Bratislava 
25.08.2011  78/2011 Zmluva o spolupráci  BOAT a.s., Bratislava 
25.08.2011  85/2011 Zmluva o dielo  MPK s.r.o., Sološnica 
25.08.2011  86/2011 Zmluva o dielo  H+L Project s.r.o., Bratislava 
25.08.2011  87/2011 Zmluva o dielo  R-PROJECT INVEST , s.r.o., Bratislava 
27.06.2011  64/2011 Nájomná zmluva  Ing. Vladimír Baier, Senec 
27.06.2011  63/2011 Dodatok č. 6/2011  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava 
27.06.2011  80/2011 Zmluva č. PZ 00031803-003  BVS,a.s., Bratislava 
27.06.2011  81/2011 Zmluva č. PZ 00063090-004  BVS.a.s., Bratislava 
27.06.2011  65/2011 Zmluva o dielo  EUROVIA SK, a.s. 
27.05.2011  76/2011 Zmluva o používaní Systému elektronického ban. Geminy  Tatra banka , a.s., Bratislava 
27.05.2011  77/2011 Zmluva o bežnom účte  Tatra Banka, a.s., Bratislav 
16.05.2011  55/2011 Zmluva na dodanie/zhotovenie prác  EUROVIA SK, a.s. Košice 
06.05.2011  57/2011 Zmluva o dielo  H+L Project s.r.o., Bratislava 
06.05.2011  58/2011 Zmluva o dielo  R-PROJECT INVEST, s.r.o. 
06.05.2011  59/2011 Zmluva o dielo  EuroBrik s.r.o., Trenčín 
06.05.2011  60/2011 Zmluva o dielo  EuroBrik s.r.o.,Trenčín 
06.05.2011  61/2011 Zmluva o dielo  PROFIBETÓN s.r.o., Bratislava 
06.05.2011  62/2011 Zmluva o dielo  HELVET,s.r.o., Pov. Bystrica 
05.05.2011  56/2011 Zmluva o dielo  R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava 
29.04.2011  52/2011 Zmluva o dielo na vykonanie prác  MV MARKETING s.r.o.,Bratislava 
29.04.2011  53/2011 Zmluva o dielo na vykonanie prác  MV MARKETING s.r.o.,Bratislava 
29.04.2011  19/2011 Zmluva o dielo  PAS Zábřeh na Moravě, Zábřeh 
27.04.2011  20/2011 Zmluva na dodanie/zhotovenie prác  SLOVCESTY, s.r.o.,Bratislava 
27.04.2011  21/2011 Zmluva na zhotovenie prác  SLOVCESTY, s.r.o.,Bratislava 
27.04.2011  22/2011 Zmluva na zhotovenie prác  I.P.R., spol.s.r.o.,Bratislava 
27.04.2011  37/2011 Zmluva na dodanie služby  SITIS s.r.o.,Bratislava 
27.04.2011  45/2011 Zmluva na zhotovenie prác  I.P.R., spol.s.r.o.,Bratislava 
27.04.2011  46/2011 Zmluva na zhotovenie prác  SLOVCESTY, s.r.o.,Bratislava 
27.04.2011  47/2011 Zmluva na zhotovenie prác  I.P.R., spol.s.r.o.,Bratislava 
27.04.2011  48/2011 Zmluva na dodanie služby  SITIS s.r.o.,Bratislava 
22.04.2011  40/2011 Zmluva o dielo  PROFIBETON s.r.o.,Bratislava 
18.04.2011  44/2011 Zmluva o dielo  COLAS, s.r.o., Bratislava 
16.04.2011  17/2011 Zmluva na dodanie služby  LE CEQEU DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 
15.04.2011  18/2011 Zmluva o dielo na dodanie služby  MV MARKETING s.r.o.,Bratislava 
15.04.2011  39/2011 Kúpna zmluva  HELVET, s.r.o.,Považská Bystrica 
14.04.2011  42/2011 Zmluva o dielo na dodanie služby  WEBIS, s.r.o.,WEBIS, s.r.o. 
14.04.2011  43/2011 Zmluva o dielo  SAROUTE, s.r.o.,Považská Bystrica 
01.04.2011  23/2011 Kúpna zmluva  DOPRA-VIA, a.s.,Bratislava 
01.04.2011  25/2011 Zmluva o dielo  ELVIP, s.r.o.,Malacky 
01.04.2011  24/2011 Kúpna zmluva  Jozef Dávid-Autodiely Majka,Kostolište 
01.04.2011  26/2011 Zmluva o nájme  ELVIP, s.r.o.,Malacky 
01.04.2011  27/2011 Kúpna zmluva  Pavol Chmela-PNEU,Láb 
01.04.2011  28/2011 Kúpna zmluva  Dušan Spuchlák- Drogéria- Farby,Malacky 
01.04.2011  30/2011 Kúpna zmluva  Jaroslav Kvaššay s.r.o.,Bratislava 
01.04.2011  32/2011 Zmluva o dielo  TOMANN s.r.o.,Stupava 
01.04.2011  33/2011 Zmluva o dielo  VOROBEĽ Viliam,Havaj 
01.04.2011  29/2011 Kúpna zmluva  INŠTALMONT IN, s.r.o.,Malacky 
01.04.2011  31/2011 Zmluva o dielo  HAKVAHUL s.r.o.,Bratislava 
01.04.2011  34/2011 Kúpna zmluva  ELVIP, s.r.o.,Malacky 
01.04.2011  35/2011 Zmluva o dielo  ELVIP, s.r.o.,Malacky 
01.04.2011  36/2011 Zmluva o nájme  Miroslav Kopiar-KOVEL,Závod 
01.04.2011  49/2011 Zmluva o poskytnití audítorských služieb  A & A Consulting, s.r.o.,Bratislava 
01.04.2011  51/2011 Kúpna zmluva  SLOVCESTY, s.r.o..Bratislava 
01.04.2011  50/2011 Kúpna zmluva  ALAS SLOVAKIA, s.r.o.,Bratislava 
30.03.2011  16/2011 Zmluva o dodávke a poskytovaní tovaru  ARDOS AZ a.s.Bratislava 
30.03.2011  54/2011 Zmluva o uložení odpadu  Skládka odpadov- Dubová, s.r.o. 
30.03.2011  15/2011 Zmluva o dielo  COMFING, spol. s.r.o. 
30.03.2011  41/2011 Dodatok č.2/2011k nájom.zmluve č.19/2008  Výskumný ústav dopravný, a.s.Žilina 
25.03.2011  14/2011 Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadov  AVE Bratislava, s.r.o. Bratislava 
23.03.2011  13/2011 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve  Marius Pedersen, a.s. Trenčín 
17.03.2011  11/2011 Kúpna zmluva  Šilhár, s.r.o., Bratislava 
17.03.2011  12/2011 Zmluva o dod. tovaru a poskytovaní služieb  IMM PLUS, spol. s.r.o. Bratislava 
10.03.2011  3/2011 Zmluva o vykonaní auditu  Ing. Ivana Filová 
04.03.2011  4/2011 Asfaltové zmesi  Uniasflt s.r.o. 
01.03.2011  9/2011 Dodatok 5. k zml.č.Z52060019  EBA,s.r.o., Bratislava 
01.03.2011  10/2011 Zmluva o dodávke pit.vody  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava 

Výrobný plán - časť Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy

Miestopis   Popis prác
Oprava cesty - Sanácia zosuvov - II/503
Pezinok - Pernek
   

Sanácia zosuvov komunikácia II/503 systémom votknutých oporných múrov   

Projektová dokumentácia - Sanácia zosuvov -II/503 - Pezinok - Pernek

  Projektová dokumentácia - systémom votknutých oporných múrov

Inžiniersko- geologický prieskum II/503 -
Pezinok - Pernek

 

Inžiniesko- geologický prieskum pre potreby
projektovej dokumentácie

Bezpečné priechody pre chodcov  

Realizácia nasvietených priechodov pre chodcov v
okr. Malacky, Pezinok a Senec (ks cca. 15 000 Eur)

Oprava cesty III/1080 (III/06110) - Šenkvice -
Vištuk v km 0,000 - 0,300

  Úprava vozovky a odvodnenia

Revitalizácia cestného telesa III/1106 (III/239) -
Vysoká p. Morave - Záhorská Ves, v km 14,940
- 17,000

 

Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, zrezanie
krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie
priepustov, recyklácia cestného telesa zemnou
frézou, nové vrstvy vozovky

Oprava mosta ev.č. III/06111-002A - Blatné -
Čataj - nad diaľnicou D1

 

Oprava mostných záverov, sanácia nosnej
konštrukcie nad úložnými prahmi

Oprava mosta ev.č. III/06111-003 - Čataj  

Sanácia nosnej konštrukcie, ríms, vozovky, výmena
bezpečnostných zariadení

Oprava mosta ev.č. III/0624-001 - Igram -
Čataj - nad diaľnicou D1

 

Oprava mostných záverov, sanácia nosnej
konštrukcie nad úložnými prahmi

Oprava mosta ev.č. III/0617-001 - Boldog -
Čataj

 

Spevnenie nosnej konštruckie, ríms, výmena
bezpečnostných zariadení, úprava nivelety vozovky

Revitalizácia cestného telesa III/1053
(III/0632) - Dunajská Lužná, v km 0,000 - 2,000

 

Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky, zrezanie
krajníc, prehĺbenie priekop, orez krovín, sanovanie
priepustov, recyklácia cestného telesa zemnou
frézou, nové vrstvy vozovky

Revitalizácia cestného telesa III/1095 - Báhoň - v km 4,680 - 6,300  

Odfrézovanie poškodených vrstiev vozovky vo
vybranom rozsahu 1 000m, realizácia nových
asfaltovobetónových vrstiev vozovky

.