20júl2018

Nachádzaš sa tu: O Spoločnosti Organizačná štruktúra spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti

RCB, a.s., pôsobí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja v rámci územného členenia v troch okresoch : Malacky, Pezinok, Senec, čomu je prispôsobená aj organizačná štruktúra spoločnosti:

Organizačná štruktúra spoločnosti

 
PREDSTAVENSTVO

Členovia predstavenstva

JUDr.Milan Valašík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Ivan Roštár, podpredseda predstavenstva

Ing. Ladislav Csáder, člen predstavenstva


DOZORNÁ RADA

Členovia dozornej rady

PaeDr. Milan Trstenský, predseda dozornej rady

RNDr. Anna Zemanová, člen dozornej rady

Mgr. Peter Húska, člen dozornej rady

Ing. Peter Šramko, člen dozornej rady

Vojtech Šimon, člen dozornej rady

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

JUDr. Milan Valašik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 

Jaroslav Kuklovský, riaditeľ úseku pre výrobu a údržbu 

Ing. Miroslav Štefánik, ekonomický riaditeľ

.