19júl2019

Nachádzaš sa tu: Naše cesty a mosty

Naše cesty a mosty

Mosty vo vlastníctve BSK a v správe RCB, a.s.

 

Mosty

dľžka celkom v metroch

plocha celkom v m2

Stredisko Malacky 66 4352,44 12015,32
Stredisko Pezinok 41 558,58 4847,44
Stredisko Senec 23 528,33 5047,74
Spolu 130 5439,35 21910,50

 

.