19júl2019

Nachádzaš sa tu: Kontakt
Filter
Zobrazené položky  
Meno Pozícia
Regionálne cesty Bratislava, a.s.
JUDr. Milan Valašik Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Jaroslav Kuklovský Riaditeľ úseku pre výrobu a údržbu
Mária Rajtová Tajomník, hovorca
Ing. Miroslav Štefánik Ekonomický riaditeľ
Mgr. Miriam Voltemarová Sekretariát
Mária Ivaničová Ekonomický úsek
Andrea Šedivá Personálne oddelenie
JUDr. Jozef Hentek Verejné obstarávanie
Ing.Elena Sokolová Verejné obstarávanie
Ivan Jalč ÚO
Alena Vašíčková Úsek OSI-majetkové
Viera Jarošová Vedúca strediska Pezinok – Centrálny dispečing
Elena Šoltésová Úsek OSI
Ivan Spusta Úsek OSI
Ing. Martin Samek Úsek OSI
Oľga Noskovičová Vedúca OSI
Martin Jančovič Doprava
Ing.Zuzana Gombárová Ekonomický úsek
Ing. Zuzana Nagyová Úsek OSI
.