15november2018

Nachádzaš sa tu: Register

Register zmlúv a faktúr - Regionáne cesty Bratislava a.s.

 

Register zmlúv a faktúr RCBA je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených Regionálnymi cestami Bratislava od 1. januára 2011. Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v Registri zmlúv a faktúr BSK.

 

Verejný register odberateľských vzťahov (od 1.7.2013)

 

 

.